Kiedy warto stosować anhydryt?

wylewka anhydrytowa właściwości

Posadzki anhydrytowe to uniwersalne rozwiązanie, które może być stosowane zarówno w sektorze budownictwa mieszkaniowego, jak i budownictwa użyteczności publicznej. W zależności od wybranego przez Państwa rodzaju okładziny wierzchniej jastrychu oraz jej przeznaczenia posadzki stosuje się jako jastrych grzewczy lub jastrych bez ogrzewania podłogowego.

JASTRYCH GRZEWCZY

Posadzka anhydrytowa to idealne rozwiązanie, jeśli planują Państwo ogrzewanie podłogowe:

-posiada bowiem bardzo wysoki współczynnik przenikania ciepła – jego wartość oscyluje w okolicach od 1,8 do 2,0 W/mK;
-ze względu na swoją konsystencję bardzo dobrze przylega do rur grzejnych;
– dzięki jednolitej strukturze nie tworzy pustek powietrznych charakterystycznych dla tradycyjnego jastrychu cementowo-piaskowego;
-osiąga bardzo dobre właściwości na ściskanie i zginanie np. CA-C25-F5;
-dzięki małej bezwładności uzyskuje niski opór przenikania ciepła;
-zapewnia dużo szybsze oddawanie ciepła niż jastrych cementowo-piaskowy.

JASTRYCH BEZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Jastrych anhydrytowy chętnie wykorzystywany jest do tworzenia posadzek w pomieszczeniach bez ogrzewania podłogowego przez inwestorów, którzy chcą uzyskać dużą powierzchnię wylewki bez pól dylatacyjnych.

Do najważniejszych zalet związanych z zastosowaniem jastrychu bez podłogówki należą:
-znaczne obniżenie kosztów związanych z prowadzaniem dalszych prac okładzinowych;
-obniżenie obciążalności stropów;
-skrócenie czasu budowy (po 5 dniach od wykonania wylewki można przystąpić do dalszych prac budowlanych);
-możliwość wylewania powierzchni bez dylatacji o powierzchni rzędu 900 m².