Wylewka anhydrytowa ile cm, grubość

wylewka anhydrytowa waga

Wylewka anhydrytowa grubość

Prawidłowy wybór wylewki anhydrytowej ułatwia norma DIN 18560 określającą minimalną grubość poszczególnych typów wylewek. Przedstawia się ona następująco:
Wylewka anhydrytowa pływająca; grubość > 35 mm
Wylewka anhydrytowa na ogrzewanie podłogowe; grubość > 35 mm ponad el. grzewczym
Wylewka anhydrytowa na warstwie oddzielającej; grubość > 35 mm
Wylewka anhydrytowa zespolona; grubość > 20 mm