Wygrzewanie wylewki anhydrytowej

wygrzewanie wylewki anhydrytowej

W celu zachowania gwarancji producenta oraz uniknięcia degradacji samej podłogi po jej wykonaniu konieczne jest tzw. wygrzanie wylewki. Po wylaniu jastrychu przez 48 godzin należy chronić wylewkę przed przeciągiem, bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Od 3 dnia po wylaniu jastrychu, pomieszczenie należy gruntownie wywietrzyć, najlepiej robić to w porze dnia, gdy wilgotność powietrza jest najmniejsza. Po wylaniu jastrychu w okresie dojrzewania jastrychu do okładzinowania (schnięcia jastrychu) temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa niż 5°C. Proces dojrzewania jastrychu uważa się za zakończony jeżeli poziom wilgotności szczątkowej jastrychu pod dany rodzaj okładziny został osiągnięty.

Pierwsze rozgrzanie jastrychu: W piątej dobie od wylania posadzki anhydrytowej można rozpocząć procedurę jej wygrzewania.

UWAGA!! – W trakcie procesu wygrzewania, nie wolno zmniejszać temperatury na noc! – W trakcie całego procesu osuszania wylewki należy wietrzyć pomieszczenia! – W żadnym wypadku nie może być przekroczona maksymalna temperatura, tj. 55°C!

1. Wygrzewanie posadzki rozpoczynamy od ustawienia temperatury zasilania na 25ºC i utrzymujemy ją przez kolejne 3 doby.

2. W ciągu następnych dni podnosimy temperaturę o 5ºC na dobę, aż do uzyskania temperatury max 55ºC i utrzymujemy ją przez kolejne dni i noce, aż do momentu uzyskania suchego jastrychu.

3. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku suchości jastrychu, należy rozpocząć proces jego schładzania przez obniżanie temperatury o 5°C dziennie, aż do momentu, gdy jego powierzchnia uzyska temperaturę 18°C – 20°C.

4. Cykl wygrzewania uważa się za zakończony jeśli wilgotność podłoża wynosi 0,3% dla jastrychów z ogrzewaniem podłogowym i 0,5% dla jastrychów bez ogrzewania.

W przypadku, gdy wylewka z powodu niekorzystnych warunków budowlanych nie osiągnęła po zalecanym czasie dojrzałości, zaleca się po 31dniowej przerwie (wyłączenie ogrzewania) ponowne rozpoczęcie całego procesu osuszania. Spadek temperatury poniżej 5°C w pomieszczeniu w okresie dojrzewania jastrychu do okładzinowania grozi trwałym uszkodzeniem jastrychu anhydrytowego.

UWAGA! PRZED POŁOŻENIEM OKŁADZINY:
Należy pamiętać, że okładzinę (płytki, podłogi drewniane, laminaty, wykładzinę, żywicę itd.) na jastrychu z ogrzewaniem podłogowym montować można jedynie po wykonaniu wygrzewania jastrychu wg w/w protokołu. Wilgotność jastrychu badana metodą CM powinna plasować się na poziomie 0,3%. Na powierzchni jastrychu powstaje mleczko anhydrytowe (luźne frakcje), które muszą zostać usunięte/przeszlifowane.

——————————————————————————————————————————————–

WE WROCŁAWIU I OKOLICACH OFERUJEMY WYGRZEWANIE WYLEWEK ANHYDRYTOWYCH I CEMENTOWYCH NASZYM WŁASNYM KOTŁEM ELEKTRYCZNYM – W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!