Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,

Mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych dalej jako “RODO”), przedstawiamy poniżej informacje spełniające obowiązek informacyjny.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Termolit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca adres: Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem: 0000556853, NIP: 8971808677 (dalej jako „Administrator”).
  2. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), dochodzenia zapłaty i obsługi zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) czyli tzw. uzasadnionego interesu administratora oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) tj. na podstawie zgody podmiotu danych.
  3. Państwa dane mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów), partnerom biznesowym (podmiotom wspierającym nasze usługi) i podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę doradczą.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z jej realizacją. Dodatkowo dane te mogą być przechowywane dla celów archiwizacyjnych przez okres 3 lat od dnia zdarzenia powodującego konieczność zakończenia przetwarzania.
  5. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane te będziemy wykorzystywać do czasu jej cofnięcia. Przez okres 3 lat liczonych od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych możemy przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych, chyba że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez inny okres.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: biuro@termolit.pl
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.