Pękająca wylewka anhydrytowa? – czyli najczęstsze błędy przy wykonywaniu wylewek

Pękająca wylewka anhydrytowa? - czyli najczęstsze błędy przy wykonywaniu wylewek

Jednym z najczęstszych problemów związanych z posadzkami anhydrytowymi oraz wszystkimi samopoziomującymi wylewkami jest ich pękanie. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, wszystkie jednak sprowadzają się do jednego — błędów podczas przygotowywania podłoża.

Zanim wylewka będzie mogła zostać wylana na podłoże, musi ono przejść wieloetapowe przygotowanie. Na każdym z tych etapów może dojść do błędu. Zacząć należy oczywiście od dokładnego oczyszczenia podłoża, na którym ułożony będzie styropian i podkład z wszelkich zabrudzeń, czy poremontowych resztek. Jest to najbardziej podstawowy etap.

Podłoże

Najczęściej pojawiającymi się błędami na tym etapie są:

  • niedokładne zagruntowanie podłoża, które powoduje pęknięcia i leje w podkładzie na skutek pęcherzyków powietrznych po szybkim odciąganiu wody z zaprawy;
  • zbyt wilgotne podłoże, które znacznie przedłuża wiązanie i wysychanie materiału;
  • dziury w podłożu, które powodują gwałtowne przejście w różne grubości materiału.

Już na tym etapie, drobne niedociągnięcia spowodować mogą późniejsze poważne konsekwencje. Nie można bagatelizować podłoża, które stanowi „fundament” naszej wylewki.

Pękająca wylewka anhydrytowa? - czyli najczęstsze błędy przy wykonywaniu wylewek

Warstwa izolacyjna oraz podkład

Nierówno ułożone płyty warstwy izolacyjnej, np. styropianu, lub duże odchyłki od poziomu spowodować mogą duże zużycie materiału oraz spękanie powierzchni, które utworzyć się może na uskokach warstwy. Warto pamiętać także o dylatacji przyściennej. Bez niej naprężenie wewnętrzne w materiale może powodować pękanie podkładu. Wreszcie do nieprawidłowości dojść może podczas samego wylewana posadzki anhydrytowej. Do najczęstszych należą:

  • zbyt duża powierzchnia do jednorazowego wylania powoduje wiązanie materiału przed ukończeniem wylania;
  • zbyt duża gęstość zaprawy osłabia podkład;
  • zbyt rzadka konsystencja powoduje oddzielanie się wody już podczas wylewania.

Dojrzewanie wylewki

Ostatni etap, czyli dojrzewanie podkładu, to również bardzo ważny proces. Do prawidłowego zaschnięcia konieczna jest odpowiednia temperatura. Zbyt wysoka przyczyni się do osłabienia podkładu na skutek zbyt szybkiego odparowania wody, podobnie jak przeciągi. Producenci podają przybliżony czas schnięcia wylewek, jednak zawsze lepszym rozwiązaniem jest odczekanie jeszcze dnia lub kilku dni, by mieć zupełna pewność co do jest stanu. Zbyt wczesne obciążenie spowoduje uszkodzenie, a zbyt wczesne okładanie posadzką nie zagwarantuje przyczepności kleju.

Systemy naprawcze

W innym wpisie rozpisaliśmy konkretne materiały naprawcze, które należy użyć w przypadku krzywizn czy pęknięcia jastrychu anhydrytowego >>> SPRAWDŹ TUTAJ <<<