Budowa i zasady działania – kocioł kondensacyjny

Działanie kotłów kondensacyjnych, które są elementami systemów ogrzewania gazowego, jest oparte na skraplaniu pary wodnej. Warto wiedzieć jak zbudowany jest ten piec i jak przebiega jego działanie. W poniższym wpisie pokrótce omówimy te właśnie kwestie.

Czym jest kondensacja?

Zmiana stanu skupienia substancji powoduje wytworzenie energii. Aby litr wody, w temperaturze wrzenia, czyli 100° zamienić w parę wodną konieczne jest dostarczenie 0,6 kWh energii. Energię tę można odzyskać, skraplając tę parę wodną. Zmiana stanu na ciekły powoduje oddanie energii do otoczenia. Energia ta nazywana jest ciepłem skraplania, czyli kondensacji.

Jak zbudowane są kotły grzewcze

Budowa i zasady działania - kocioł kondensacyjny

Kotły grzewcze, które działają na takiej zasadzie, są dużo bardziej zaawansowane technicznie niż zwyczajne kotły gazowe. Zużywają mniejszą ilość paliwa, generując podobną, a nawet większą ilość energii cieplnej. Jest to zatem bardziej ekonomiczne rozwiązanie z tańszą eksploatacją. Ich cena jest co prawda wyższa niż pieca bez tej funkcji, jednak jest to jednorazowa inwestycja, która w ostatecznym rozrachunku się zwraca, nawet z nawiązką.

Kotły kondensacyjne – działanie

Spalanie paliw kopalnych, które składają się głównie ze związków węgla i wodoru, generuje powstanie dwutlenku węgla i parę wodną. W dużej mierze produkty spalania to właśnie para wodna. W warunkach układu spalinowego, która ma miejsce wewnątrz pieca, para bardzo łatwo ulega przejściu ze stanu gazowego w ciekły. Nazywane jest to kondensacją. Ciepło, które powstaje w trakcie spalania w kotle jest odbierane przez wodę przepływającą przez wymiernik ciepła spaliny-woda. W kondensacyjnych temperatura spalin spada tak, by ciepło mogło zostać oddane skraplanej podgrzewanej wodzie.